ONCOLOGISCH VOETZORGVERLENER

Een Oncologisch Voetzorgverlener is zich bewust van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, en kan een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject inzetten in afstemming met de behandelend arts of verpleegkundige.

Op 23 april 2016 heb ik het diploma Oncologisch voetzorgverlener behaald. Voor deze specialisatie heb ik een specifieke opleiding gevolgd bij ‘de Medische Voet’ * met stages o.a.  in het Tergooi Ziekenhuis te Hilversum afdeling Oncologie, inloophuis Stichting Ook te Rotterdam  en het Hospice Alkmaar.

Een oncologisch voetverzorger verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Hij/zij is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (mits de situatie dat toelaat) en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam zoals: de behandelend arts/oncoloog of oncologisch verpleegkundige. Het doel is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund.

Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u een OVV laat weten of u onder behandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Een kankerpatiënt mag namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan. Een OVV kan overleg plegen met uw medisch specialist. Als u actief wordt behandeld tegen kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Mogelijke klachten die kunnen ontstaan door behandeling:

• Neuropathie, stoornis als gevolg van zenuwbeschadiging aan handen en voeten; • Huid aandoeningen; • Nagel aandoeningen; • Hand/voet syndroom: Reactie van de huid van de handpalmen en voetzolen.

Folder oncologisch voetzorgverlener is te verkrijgen in de praktijk. Bron: de Medische voet

Tevens is M. Reijerman lid van het oncologie Netwerk Apeldoorn Noord West.

Dit netwerk bestaat uit zorgverleners die samenwerken in de eerstelijnszorg in Apeldoorn en omstreken.

Oncologische patiënten en hun familie kunnen gebruik maken van de diensten van dit netwerk.

Wanneer u of uw naaste te maken krijgt met kanker, verandert uw leven drastisch en in een korte tijd. Vaak heeft u met meerdere zorgverleners te maken en is goede samenwerking van belang. De deelnemende zorgverleners hebben ervaring in het begeleiden van oncologische cliënten en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Zo kunnen, samen met u, alle noodzakelijke behandelingen goed op elkaar afgestemd worden. De hulpvraag van de cliënt staat centraal in de zorg- en hulpverlening. Behandeling vindt plaats in de praktijk van de desbetreffende zorgverlener.

zie ook http://www.oncologienetwerkapeldoorn.nl/apeldoorn-noord-west/