VOETVERZORGING DIABETISCHE VOET

Op dit moment zijn er ongeveer 900.000 mensen met diabetes, daarvan heeft 90% type 2. De verwachting is dat er in 2025 ruim 1,3 miljoen mensen diabetes zullen hebben. Dat is 8% van de Nederlandse bevolking.Voetcomplicaties behoren tot de meest ernstige en kostbare complicaties van diabetes.

Belangrijk om voetproblemen te voorkomen is ervoor te zorgen dat de suikerspiegel in het bloed goed onder controle blijft. Een hoog glucosegehalte kan na verloop van tijd neuropathie (verlies of vermindering van gevoel) en  artherosclerose (vernauwing en verharding bloedvaten) veroorzaken. Hierdoor neemt de kans op wondjes toe en deze kunnen ernstige ontstekingen veroorzaken. Het is belangrijk om regelmatig voor (controle)behandelingen naar een medisch pedicure te gaan.

Deze pedicures hebben een speciale opleiding gevolgd en zijn daardoor in staat een professionele verzorging en adviezen te geven.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.

Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering:

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg vanuit de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft.

Onze praktijk heeft contracten gesloten met :

1. Podotherapie Hurenkamp, Marconistraat 165, 7316 PA  Apeldoorn, tel.: 055-8200209. www.podotherapiehurenkamp.nl, info@podotherapiehurenkamp.nl;

2. Podotherapie Van der Beek, Leidekkersdreef 1, 7328 AT  Apeldoorn, tel.: 055-5411760. www.podotherapievanderbeek.nl, info@podotherapievanderbeek.nl.

3. Podocentrum Nederland, Podotherapeut Wijnand van Asselt, Kruizemuntstraat 110, 7322 MA Apeldoorn, tel: 055-3660111. www.podocentrum-nederland.nl, info@podocentrum-nederland.nl;

4. RondOm Podotherapeuten, Boogaardlaan 81, Ugchelen, tel: 088-1180506;  www.podotherapierondom.nl, centrumrondom@podotherapie.nl;

5. Innofeet voetencentrum Nijenhuis, Steenbokstraat 33, Apeldoorn, tel: 088-0313000, www.innofeet.nl, info@innofeet.nl.

 

U kunt bij de podotherapeut aangeven dat u gebruik wilt maken van uw eigen pedicure. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg.

Belangrijk in deze is dat de basisverzekerde voetzorg alleen de medische voetbehandeling vergoedt. Cosmetische verrichtingen zitten niet in de vergoeding.

Aanvullende Verzekering:

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Vergoedingen 2019

Wilt u de vergoedingen en premies voor pedicure met elkaar vergelijken dan is deze informatie overzichtelijk geplaatst op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure.