WRATTENBEHANDELING

Wat zijn wratten?

Wratten zijn meestal verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels van de huid met een ruw oppervlak. De medische benaming is verruca. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig. Voorkeursplaatsen zijn de handen en voeten. Wratten komen veel voor, met name bij kinderen en jongvolwassenen.

Hoe ontstaan wratten?

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Wrattenvirussen zijn besmette­lijk en worden verspreid door huidcontact, vooral wanneer de huid beschadigd of verweekt is. De tijd die verloopt tussen een besmetting en het ontstaan van een wrat varieert van 2 tot 6 maanden, maar kan ook langer dan 1 jaar zijn.

Moeten wratten behandeld worden?

Ongeveer 50 % van de wratten verdwijnt binnen de twee jaar zonder enige behandeling. Doordat wratten worden veroorzaakt door een virus, kan het lichaam weerstand opbouwen gedurende een bepaalde tijdsperiode, waardoor de wrat verdwijnt. Dit kan maanden of zelfs jaren duren. Wratten zijn echter besmettelijk en kunnen zich gemakkelijk verspreiden naar andere lichaamsdelen of andere mensen besmetten. Dit is de reden waarom ze het best onmiddellijk behandeld worden.

Wat zijn de verschijnselen?

Wratten kunnen pijnlijk zijn en er lelijk uitzien. Vaak zie je in elke lob van de “bloemkool” in het midden een klein zwart puntje. Dit zijn puntbloedinkjes van de daarin gelegen bloedvaatjes. Huidlijnen lopen ter plaatse van de wrat niet door. De voetwrat (verruca plantaris) zit op de voetzool. Men onderscheidt 2 typen: de mozaïekwrat (die zich oppervlak­kig uitbreidt) en de doornwrat (in de diepte groeiend en pijnlijk). Voetwratten zijn vaak hardnekkig en groeien diep in de huid door de druk op de voetzool. Voetzoolwratten zijn vaak met een laagje eelt bedekt en lijken daardoor vaak op een likdoorn. Eén van de verschillen tussen een likdoorn en voetzoolwrat is dat de wrat vaak pijn geeft bij zijwaartse druk (knijpen) en de likdoorn geeft pijn bij druk bovenop.

Wat is de behandeling?

Behandelen is niet altijd nodig. De wratten verdwijnen spontaan binnen 2 jaar bij 50% van de patiënten. Behandelen is alleen nodig wanneer de wratten hinderlijk of pijnlijk zijn of cosmetisch storen. Doel van elke behandeling is het vernietigen van de opperhuid, waarin de virusdeeltjes zich bevinden. In mijn praktijk gebruik ik hiervoor de cryo-stift. Behandeling:

Cryo-therapie:

Deze behandeling kon vroeger alleen door een arts gedaan worden; het verwijderen van de wrat dmv bevriezing. Door de speciale cryo-pen is deze behandeling nu ook door de pedicure uit te voeren. De pedicure haalt eerst het laagje eelt weg dat meestal over de wrat gegroeid is, en dan kan de wrat direct behandeld worden. De bevriezing gaat maar een paar millimeter diep, wordt het eelt niet verwijderd dan wordt alleen het eelt bevroren, niet de wrat. Door directe toepassing op de wrat wordt het omliggende weefsel ontzien en alleen de wrat behandeld. De behandeling is vrijwel pijnloos, men voelt hooguit wat prikkelingen. Na de behandeling is de behandelde plek wit, er vormt een korst die er na 2 weken afvalt. In de tussentijd zijn er geen beperkingen, men mag sporten en douchen. Na 3 weken wordt er beoordeeld of er nog een behandeling nodig is, afhankelijk van de grootte van de wrat. Meestal zijn er 3 a 4 behandelingen nodig. Na ongeveer 4 weken na de laatste behandeling is de huid hersteld, vrijwel zonder littekens of pijnlijke restplekken. Dit is een snelle en zeer effectieve methode om voetwratten te verwijderen.